Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Contractpartner

De koopovereenkomst treedt daarmee in werking: www.kattentuigje-24.nl - Güttler Versandhandel - Mevrouw Bettina Güttler, An Boerns Soll 80 - 21244 Buchholz, Germany. Voor vragen, klachten en klachten kunt u contact opnemen met onze klantenservice via e-mail via info@kattentuigje-24.nl. De presentatie van de producten in de online shop is geen juridisch binden aanbod, maar een niet-bindende online catalogus. Door op de knop "Bestellen" te klikken plaatst u een bindende bestelling voor de goederen in het winkelmandje. De ontvangstbevestiging wordt per email verzonden.

 

2. Prijzen, wijze van betaling

De op de productpagina's vermelde prijzen zijn Euro-prijzen en zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting. De prijzen worden bepaald door de actuele online catalogus op het moment van bestellen. Fouten zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

De klant heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of door ons onomstreden zijn. Bovendien kan de klant slechts een retentierecht uitoefenen voor zover zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

2.1 Vooruitbetaling

Stuur het factuurnummer inclusief verzendkosten na ontvangst van uw bevestigingsmail naar onze account.
Wij verzenden uw bestelling na ontvangst van het factuurbedrag.

2.2 STRIPE:

Betaalmethoden zijn beschikbaar op onze website, die de verwerking via de betalingsdienst Stripe van het bedrijf gebruikt

Stripe Payments Europe Ltd
Block 4, Harcourt Centre
Harcourt Road
Dublin
Irland

wordt bediend. Deze knoppen hebben betrekking op de betaalmethode 'CREDITCARD', 'IDEAL' en de betaalmethode 'BANCONTACT'.
Bij het gebruik van deze betaalmethoden wordt er verbinding gemaakt met de Stripe servers. Uw betalingsgegevens worden bij Stripe opgeslagen voor factureringsdoeleinden en verzonden naar de creditcardinstellingen.
Meer informatie over de verwerking van uw gegevens vindt u bij Stripe op https://stripe.com/de/privacy#translation.
De rechtsgrondslagen voor deze gegevensverwerking zijn artikel 6, lid 1, lit. b DSGVO (contractuele verplichting) en toestemming van de gebruiker art. 6 par. 1 lit. een DSGVO.

2.3 Betaling via PayPal:

U kunt uw bestaande PayPal-rekening gebruiken en uw bestelling snel en gemakkelijk betalen. U kunt ook betalen via PayPal met uw creditcard.
PayPal betalingen zijn eenvoudig, snel en veilig. Omdat we meestal onmiddellijk een Paypal-betaalbevestiging ontvangen, kunnen we uw bestelling snel verwerken. Betaling via PayPal is voor u gratis, omdat wij hiervoor geen kosten in rekening brengen.
De contractuele relaties tussen PayPal en haar klanten zijn uitsluitend gebaseerd op de gebruiksvoorwaarden van PayPal.

2.4 Betaling met creditcard met PayPal-PLUS

Visa- en MasterCard-kredietkaartbetalingen
ZONDER PayPal-rekening!
Uw creditcard bestelling wordt verwerkt door onze partner PayPal. Uw gegevens worden verzonden via een beveiligde internetverbinding (SSL). U heeft GEEN PayPal-rekening nodig! PayPal verwerkt voor ons alleen creditcardbetalingen.
Klik hiervoor bij het selecteren van de betaalmogelijkheden op "Creditcard".
Als u vervolgens op "kopen" klikt, wordt een nieuw SSL-beveiligd venster geopend. U bent nu bij PayPal en kunt nu uw creditcardgegevens ZONDER het openen van een PayPal-account.
Omdat wij meestal direct een betalingsbevestiging ontvangen, kunnen wij uw bestelling snel verwerken.
De contractuele relaties tussen PayPal en haar klanten zijn uitsluitend gebaseerd op de gebruiksvoorwaarden van PayPal.

2.5 Betaling op factuur:

Vanaf de 3e bestelling kunt u op rekening bij ons bestellen. U hoeft dus niet vooruit te betalen, maar pas na ontvangst van de goederen.

2.6 Betaling met IDEAL ( via STRIPE ):

Hoe werkt iDEAL?
Kiest u bij het plaatsen van uw bestelling voor IDEAL, dan wordt u doorgestuurd naar een van de deelnemende Nederlandse banken met beveiligde SSL-encryptie en kunt u hier eenvoudig en gemakkelijk uw online overboeking uitvoeren.
Om iDEAL-betaling te gebruiken, heb je alleen een account nodig bij een van de deelnemende banken. Kredietinstellingen zijn onder meer ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Knab, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank of Van Lanschot Bankiers.
De contractuele relaties tussen Stripe en haar klanten zijn uitsluitend gebaseerd op de gebruiksvoorwaarden van Stripe.

2.7 Betaling met BANCONTACT ( via STRIPE ):

Hoe werkt BANCONTACT?
Kiest u bij het plaatsen van uw bestelling voor BANCONTACT, dan wordt u doorgestuurd naar een van de deelnemende België banken met beveiligde SSL-encryptie en kunt u hier eenvoudig en gemakkelijk uw online overboeking uitvoeren.
Om BANCONTACT-betaling te gebruiken, heb je alleen een account nodig bij een van de deelnemende banken.
De contractuele relaties tussen Stripe en haar klanten zijn uitsluitend gebaseerd op de gebruiksvoorwaarden van Stripe.

2.8 Betaling met CREDITCARD ( via STRIPE ):

Betaling met creditcard gebeurt via Stripe. U kunt tijdens het bestelproces kiezen tussen Visa, Mastercard en American Express.
De contractuele relaties tussen Stripe en haar klanten zijn uitsluitend gebaseerd op de gebruiksvoorwaarden van Stripe.

4. Levering

Onmiddellijk na uw bestelling bij www.kattentuigje-24.nl u ontvangt een bevestigingsemail naar het door u opgegeven adres. Controleer nogmaals of alle informatie correct is en laat het ons weten als u vragen heeft.
Gelieve ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingsverzoeken.
Garanties ten aanzien van de kwaliteit of de houdbaarheid van de goederen dienen uitdrukkelijk als zodanig in de orderbevestiging te worden vermeld.
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanuit ons magazijn op het door de klant opgegeven afleveradres.
Alle informatie over de beschikbaarheid, verzending of levering van een product is slechts verwachte informatie en richtwaarden, tenzij iets uitdrukkelijk is overeengekomen.

In geval van overmacht, zoals bedrijfsstoringen, transportvertragingen, maatregelen in het kader van arbeidsconflicten, in het bijzonder stakingen en lock-outs, en in geval van niet-levering, onjuiste of vertraagde levering door de leverancier van kattentuigje-24.nl, ongeacht de reden (voorbehoud van zelflevering), en in het geval van andere belemmeringen voor de uitvoering waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, kunnen wij de levering uit te stellen voor de duur van de belemmering en een redelijke opstarttijd daarna. Indien dit een blijvende belemmering zou kunnen vormen, hebben wij het recht de levering van de goederen geheel of gedeeltelijk te weigeren en ons uit de overeenkomst terug te trekken. In dat geval wordt de klant onmiddellijk meegedeeld dat het bestelde product niet beschikbaar is. De wettelijke aanspraken van de klant blijven onaangetast.

4.1 Forfaitaire verzendkosten:
Wij rekenen een vaste verzendkosten van EUR 5,90 per zending.

4.2 Regio's

Wij leveren aan de volgende landen: Nederland, België en Luxemburg.

5. Herroepingsrecht

U heeft het recht, om de overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De periode van herroeping is veertien dagen vanaf de dag dat u of een andere door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, moet u ons (Güttler Versandhandel, Bettina Güttler, An Boerns Soll 80, 21244 Buchholz/Germany) door middel van een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een brief of e-mail) over uw annulering van de overeenkomst informieren. U kunt hiervoor ook het bijgevoegde Herroepingsformulier gebruiken.

Voor handhaving van het herroepingsrecht is het belangrijk dat u de mededeling over het annuleren van de overeenkomst voor het eindigen van de termijn indient.
Gevolg van herroeping

Als u de overeenkomst annuleert, zullen we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van extra kosten, die voortvloeien uit het feit dat u een ander type van levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat we uw mededeling, van herroeping van de overeenkomst, hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode (wanneer mogelijk), als u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij anders uitdrukkelijk met u is overeengekomen. In geen geval worden u kosten in rekening gebracht omtrent de terugbetaling. We kunnen de restitutie weigeren, totdat we de goederen retour gekregen hebben of tot u heeft aangetoond dat u de goederen retour heeft gezonden. Afhankelijk van welke van deze twee het eerst plaatsvindt.

U heeft de goederen snel en in elk geval niet later dan veertien dagen, te rekenen vanaf de dag dat u ons heeft geïnformeerd over de herroeping van de overeenkomst, aan ons

Güttler Versandhandel
Bettina Güttler
An Boerns Soll 80
21244 Buchholz
Deutschland

teruggestuurd. De termijn is gehandhaafd, als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen heeft retourgezonden.

Het herroepingsrecht bij verkoop op afstand is niet van toepassing:

Levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en bij de vervaardiging waarvan de individuele keuze of bestemming van de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.
Levering van verzegelde goederen die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn voor retourzending als het zegel na levering is verwijderd.
Levering van goederen indien deze naar hun aard na levering met andere goederen kunnen worden vermengd.
Levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking indien het zegel na levering wordt verwijderd.
Levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden.

Herroepingsformulier

Model voor herroepingsformulier
(Als u de overeenkomst wilt annuleren, stuur dan dit formulier ingevuld terug)
"AAN Güttler Versandhandel, An Boerns Soll 80, 21244 Buchholz, GERMANY, info@kattentuigje-24.nl"
    
    ”Hierbij bevestig(en) ik/wij (*) dat mijn/onze (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/ de levering van de volgende dienst (*)
    - Klantnummer:
    - Ordernummer:
    - Besteld op (*) / ontvangen op (*):
    - Naam van de persoon / consument(en):
    - Adres van de persoon / consument(en):
    - Handtekening van de Consument (bij de melding op het papier)
    - Datum

_______________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

6. Overige opmerkingen:

Onze hoogwaardige producten laten ons huis in nieuwstaat achter. Daarom moeten we gebruikte of beschadigde goederen uitsluiten van de retourzending.
In geval van een eventuele retourzending verzoeken wij u het volgende in acht te nemen:
Ga zorgvuldig en aandachtig om met de door ons verzonden goederen. Defecte of beschadigde goederen worden NIET door ons teruggenomen!
Speciale producties, die individueel voor u op uw wens worden gemaakt, bijv. met gravures van de namen of initialen van uw hond, zijn uitgesloten van de uitwisseling en kunnen alleen worden besteld door vooruitbetaling.

7. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom totdat volledige betaling is ontvangen.

8. Garantie

Voor alle gebreken van de goederen die zich voordoen tijdens de garantieperiode, zijn de wettelijke claims voor latere prestaties en, indien aan de wettelijke vereisten is voldaan, het recht op vermindering of terugtrekking, evenals vergoeding voor schade, met inbegrip van vergoeding voor schade in plaats van prestaties en vergoeding van verspilde kosten, van toepassing naar keuze van de klant.

Bewaar in uw eigen belang de relevante documenten (facturen, leveringsbonnen, enz.) zorgvuldig om het begin van de garantie te bewijzen. In geval van twijfel, vooral na lange perioden, moeten we aandringen op de overlegging van deze documenten. Uitgesloten van garantie zijn schade veroorzaakt door natuurlijke slijtage, ondeskundig gebruik of onvoldoende of flessenverzorging. Wij vragen om uw begrip!

Omdat de weergave in de catalogus of op de website om technische redenen van het origineel kan afwijken, kunnen kleine afwijkingen in hoeveelheid, afmetingen, gewicht en kleur optreden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de veiligheid van uw dier. Zo moeten kragen, harnassen en riemen worden aangepast aan de grootte en het gewicht van het dier. Wij adviseren u graag.

De garantieclaims van de klant verjaren binnen een jaar na levering van de goederen indien de gebruikte goederen worden verkocht. Anders verjaren garantieclaims binnen twee jaar na levering van de goederen.

9. Achtste tikfout:
Fouten in woord en beeld voorbehouden.

10. Privacy
Güttler Versandhandel neemt de bescherming van de privacy van klanten erg serieus. De privacyverklaring kan hier worden bekeken.

11. Slotbepalingen

Mochten bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of ontoepasbaar zijn of worden, zal de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet worden aangetast. Het Duitse recht is van toepassing wanneer de Europese wetgeving niet toereikend is voor de kwestie. Deze keuze van de wetgeving geldt alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van de wetgeving van het land waarin de klant zich op het moment van zijn bestelling bevindt."

Deze Algemene voorwaarden zijn vastgelegd op en geldig vanaf 19 april 2018.

Laatst bekeken
ALLEEN TOT 27.11.2023
ALLEEN TOT 20.11.2022
0
0
0
0
0
0
Tage
0
0
0
0
Stunden
0
0
0
0
Minuten
0
0
0
0
Sekunden
BLACKFRIDAY SPECIALE!
20% vanaf 20 EUR bestelwaarde!
CODE: BLACKFRIDAY20