Herroepingsrecht

U heeft het recht, om de overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De periode van herroeping is veertien dagen vanaf de dag dat u of een andere door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.
Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, moet u ons ( Güttler Versandhandel, Bettina Güttler, An Boerns Soll 80, 21244 Buchholz, Germany ) door middel van een eenduidige verklaring ( bijvoorbeeld een brief of e-mail) over uw annulering van de overeenkomst informeren. U kunt hiervoor ook het bejgevoegde Herroepingsformulier gebruiken.

Voor handhaving van het herroepingsrecht is het belangrijk dat u de mededeling over het annuleren van de overeenkomst voor het eindigen van de termijn indient.
Gevolg van herroeping

Als u de overeenkomst annuleert, zullen we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van extra kosten, die voortvloeien uit het feit dat u een ander type van levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat we uw mededeling, van herroeping van de overeenkomst, hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode (wanneer mogelijk), als u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij anders uitdrukkelijk met u is overeengekomen. In geen geval worden u kosten in rekening gebracht omtrent de terugbetaling. We kunnen de restitutie weigeren, totdat we de goederen retour gekregen hebben of tot u heeft aangetoond dat u de goederen retour heeft gezonden. Afhankelijk van welke van deze twee het eerst plaatsvindt.

U heeft de goederen snel en in elk geval niet later dan veertien dagen, te rekenen vanaf de dag dat u ons heeft geïnformeerd over de herroeping van de overeenkomst, aan ons

Güttler Versandhandel
Bettina Güttler
An Boerns Soll 80
21244 Buchholz/Germany

teruggestuurd. De termijn is gehandhaafd, als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen heeft retourgezonden.

Het herroepingsrecht bij verkoop op afstand is niet van toepassing:

Levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en bij de vervaardiging waarvan de individuele keuze of bestemming van de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.
Levering van verzegelde goederen die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn voor retourzending als het zegel na levering is verwijderd.
Levering van goederen indien deze naar hun aard na levering met andere goederen kunnen worden vermengd.
Levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking indien het zegel na levering wordt verwijderd.
Levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden.

Laatst bekeken
ALLEEN TOT 27.11.2023
ALLEEN TOT 20.11.2022
0
0
0
0
0
0
Tage
0
0
0
0
Stunden
0
0
0
0
Minuten
0
0
0
0
Sekunden
BLACKFRIDAY SPECIALE!
20% vanaf 20 EUR bestelwaarde!
CODE: BLACKFRIDAY20